Tots els posts

C2

Nivell C2

Al nivell C2 pots entendre quasi tot el que llegeixes i sents, pots expressar-te de forma motl fuida, precisa...
C1

Nivell C1

Al nivell C1 pots entendre la gran majoria de textos en anglès, relacionar-te de forma fuida, espontània i efectiva...
B2

Nivell B2

Al nivell B2 pots entendre les idees principals de qualsevol text, pots relacionar-te sense massa esforç, i escriure...
A2

Nivel A2

Al nivell A2 pots entendre expressions i frases d'ús freqüent, comunicar idees simples del dia a dia o...
A1

Nivel A1

Al nivell A1, pots entendre expressions molt simples i cuotidianes, presentar-te a altra gent i demanar informació bàsica, i...