Repetició Espaiada ¿la panacea per aprendre idiomes?

Cada cop més, apareixen apps i pàgines que prometen que, amb la seva avançada tecnologia, intel·ligència artificial i nous avenços científics en cognició i aprenentatge de vocabulari, aprendrem un idioma ràpidament i sense esforç. Això sí, pagant la quota. Ens prometen un sistema màgic, la Spaced Repetition (en català Repetició Espaiada, o Repàs Espaiat).
Spaced Repetition Forgetting Curve

És un sistema màgic ultra futurista? 

No, tot i que la implementació informàtica en apps d'aprenentate per a smartphones és obviament moderna, el sistema de repetició espaiada el va proposar C. A. Mace l'any 1932 i s'ha anat estudiant i desenvolupant a llarg de quasi un segle.

Ajuda a la memorització? 

Sí, s'ha demostrat que ajuda a la memorització a llarg termini

És la clau de l'aprenentatge que deixarà sense feina totes les escoles d'idiomes? 

No, aprendre un idioma és molt més que memoritzar vocabulari i expressions. 

Pot ser útil per aprendre idiomes? 

Sí, feta servir forma efectiva i en combinació amb moltres altres coses, no només pot ajudar a memoritzar i aprendre vocabulari i expressions, sinó que també pot ser una font de motivació més o menys important per a algunes persones. Al final d'aquest post trobaràs una llista d'apps per incorporar la repetició espaiada al teu aprenentatge.

Som-hi.

Continguts

Què és la repetició espaiada?

Està demostrat que repassar continguts a intervals cada cop més llargs entre repaso y repaso mejora la retención a largo plazo de esos contenidos. El sistema de Repaso Espaciado se basa en esto (1)(2).

La idea és senzilla: memoritzar vocabulari a còpia de repetir-lo, preguntant-te més sovint les paraules que falles i preguntant-te cada cop menys les que encertes, sempre just abans que les oblidis. 

Aunque hay estudios que sugieren diferentes patrones de augmento del tiempo de espera para mejorar la retención, la idea de base es siempre la misma. Vaya, el clásico sistema de las tarjetitas (o flashcards), pero mejorado y con base científica. 

La diferència principal? Com que és difícil gestionar els temps de repàs de cada paraula de forma manual, hi ha força programes i aplicacions per practicar amb el nostre ordinador o smartphone.

Ús bàsic de la repetició espaiada

Imaginem que volem memoritzar una típica llista de verbs irregulars com aquesta.

Una tècnica de memorització clàssica consisteix a fernos unes targetetes, flashcards, con el verbo en un lado y su traducción o su forma irregular en el otro. Entonces, leemos cada uno de los verbos e intentamos traducirlos, o decir el pasado o el participio del verbo, o mejor aún, usarlos en un contexto. Entonces leemos el otro lado de la tarjeta  para comprobar si hemos acertado. 

Podem millorar el sistema si anem descartant les targetes que encertem i, en canvi, guardem les que fallem sota la pila de targetes, per tal de tornar-les a intentar més tard. Encara podem millorar el sistema fent servir la repetició espaiada per controlar i optimitzar els intervals de repàs.

Hi ha apps que ens ajudaran moltíssim a fer servir el sistema de repetició espaiada. Així, a tall d'exemple, si volguéssim fer servir la repetició espaiada de forma manual, cosa que no us recomano de cap manera, la cosa aniria així.

 

Un exemple manual:

Para hacerlo fácil, vamos a suponer que nuestro plan es estudiar este vocabulario cada día y duplicar el tiempo de espera cada vez que recordemos correctamente una palabra.  Con la repetición espaciada, repassarem diàriament les paraules que fallem, i anirem espaiant cada cop més les que encertem. Si fallem una paraula, ens la tornarem a preguntar l'endemà, fins que l'encertem. Si l'encertem, deixarem cada cop més temps per tornar-la a repassar. En aquest exemple, si l'encertem un cop, repassarem aquella paraula al cap de dos dies. Si la tornem a encertar, no la tornarem a repassar fins al cap de quatre dies, i així successivament, duplicant, vuit dies, setze dies, trenta-dos dies, etc. Si fallem, tornarem a començar la sèrie només per a aquella paraula. Per simplificar, en aquest exemple hem duplicat els temps a cada repetició, però hi ha estudis que proposen patrons de repetició molt més complexos. Per sort, tenim ajuda informàtica per fer tot això.. Por suerte, tenemos ayuda informática para eso.

En aquest exemple, podríem tenir una taula com aquesta per dur el seguiment.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.

 

 

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Ítem 6

Ítem 7

Dia 1

Encert

Encert

Error

Error

Encert

Error

Encert

Dia 3

  

Error

Encert

 

Error

 

Dia 3

Encert

Error

Error

 

Encert

Error

Encert

Dia 4

 

Encert

Encert

Encert

 

Error

 

Dia 5

     

Error

 

Dia 6

 

Encert

Encert

  

Error

 

Dia 7

Encert

 

Error

 

Error

Error

Encert

Dia 8

  

Encert

Error

Error

Error

 

Dia 9

   

Encert

Error

Encert

 

Dia 10

 

Encert

Encert

 

Encert

  

Dia 11

   

Error

 

Encert

 

Dia 12

   

Encert

Encert

  

Dia 13

       

Dia 14

  

Encert

Encert

   

Dia 15

Encert

    

Encert

Error

Dia 16

    

Encert

 

Encert

Dia 17

       

Dia 18

 

Error

 

Error

  

Error

Dia 19

 

Encert

 

Encert

  

Encert

Com es veu a la taula, per molt cognitivament efectiu que sigui aquest sistema per a la memorització a llarg termini, no és gens còmode ni motivador de seguir sense l'ajuda d'una app que en faci el seguiment per nosaltres i ens permeti despreocupar-nos de taules com aquesta.

Més avall trobaràs diverses apps per fer repetició espaiada.

Funciona la repetició espaiada?

Hi ha estudis que demostren que la repetició espaiada és efectiva en la memorització de vocabulari per a l'aprenentatge d'idiomes (3)(4)(5). Ens confirmen que fer exercicis de repass és més efectiu que la simple lectura de llistes de vocabulari (1)(6), i que repassar continguts a intervals cada cop més llargs entre revisió i revisió millora encara més la retenció a llarg termini del contingut (1)(2)

Tot i això, encara que la repetició espaiada pugui ser una bona eina per a la memorització, no substitueix la resta de factors imprescindibles en l'adquisició de llengües. Encara que t'aprenguis llistes infinites de vocabulari (Déu quin avorriment), recorda que sense context i, molt especialment, sense experiències de comunicació, serà molt difícil que aprenguis realment a parlar un idioma.

Llavors, cal estudiar vocabulari?

Hi ha molts estils i tradicions referents a l'estudi de vocabulari. Si bé és cert que molts professors d'idiomes no s'hi centren, sabem que la manca de vocabulari crea molts més problemes, errors i frustracions en els usuaris de segones llengües que, per exemple, la falta de gramàtica (7)(8)(9)(10).

Aquí hi ha la clau! Aprendre un idioma, a qualsevol edat, requereix molt de temps i dedicació. Especialment en persones adultes, hi ha una gran correlació entre la motivació per aprendre, l'ús efectiu de tècniques d'aprenentatge i l'èxit en aprendre un idioma (11)(12)(13).

Vaja, si em motivo, tendeixo a practicar més, a buscar noves estratègies, fer servir més l'idioma en situacions i modalitats diferents. I a l'inrevés, em motivo si faig servir l'idioma de forma efectiva, i si tinc estratègies d'aprenentatge diverses. És un procés bidireccional.

Sabem també que centrar-nos en el nostre esforç, en el nostre creixement, contribueix a un sentiment de realització personal (14). Així, fer servir mètodes d'estudi amb objectius quantificables a curt termini (per exemple, quantes paraules noves he après en un mes) pot ser una font important de motivació. Això sí, aquests mètodes han de ser efectius (15). Del mismo modo que sabemos que aprenderse una lista de carrerilla (vaya, empollar) no és útil a llarg termini (16), sí que tenim mètodes de memorització que faciliten la retenció a llarg termini, com la repetició espaiada.

Això és més important del que sembla, ja que la frustració és un dels majors predictors de fracàs en l'aprenentatge d'una llengua. I hi ha moltes situacions que generen frustració.

Si es té la creença que hi ha qui té un do per a les llengües i qui no el té, pot atribuir-se una dificultat momentània al "no se'm dona bé", en lloc d'atribuir-ho a una falta de pràctica o a tècniques d'aprenentatge poc efectives. (11)(17)(18)(19)(20)(21).

De forma similar, és possible anar a classe, fer tots els deures, aprovar exàmens, i tot i així tenir la sensació que no se sap fer servir l'idioma, debut a una manca de tècniques d'adquisició efectives (17)(21)(22).

En adults, la dificultat d'entendre i produir sons diferents dels de les nostres llengües maternes també pot ser una font de frustració (23)(24)(25).

Per tant, tenir estratègies motivadores és de vital importància per tal d'assolir el nostre objectiu. 

En conclusió, més enllà del vocabulari que puguem aprendre i retenir a llarg termini amb el sistema de repetició espaiada, aquest mètode ens pot donar petits objectius fàcilment quantificables que, alhora, ens poden donar petites dosis d'autosatisfacció i motivació per seguir practicant i aprenent amb aquesta i altres tècniques.

Com fer servir la repetició espaiada de forma efectiva

La repetició espaiada no hauria de ser la part central del teu aprenentatge. Ras i curt, sospita (molt) de qualsevol app que s'anunciï prometent que aprendràs un idioma només amb el seu sistema ultra científic-neurològic d'última generació per aprendre vocabulari. 

Sí que pot ser un molt bon complement per tal d'accelerar la memorització de vocabulari específic i treballar-ne l'adquisició a llarg termini. Pot ser-te especialment útil si decideixes estudiar un idioma que faci servir un sistema d'escriptura diferent del teu, com el ciríl·lic (per a llengües eslaves, balcàniques, etc.), coreà, japonès, hindi, àrab, etc. Per a la resta, recorda que el que realment farà que recordis i aprenguis vocabulari n'és l'ús. Llegir-lo, escoltar-lo, dir-lo i escriure'l en contextos on et calgui comunicar-te. Per tal d'aprendre de veritat una segona llengua, necessitaràs temps, pràctica i estudi, i connectar amb allò que aprens (26)(27).

Per tal d'aprofitar els beneficis de la repetició espaiada, primer descarrega algunes apps i decideix quina t'és més còmode de fer servir (trobaràs una llista d'apps recomanades més avall). No, no et recomano que ho intentis a mà, amb targetetes i taules de seguiment. És una llauna.

Ahora, construeix la teva llista de repetició espaiada a partir d'estímuls reals: les paraules que no entenies en llegir un llibre o veure una sèrie, l'expressió que et va costar de trobar quan escrivies un email, etc. Fes que la teva llista de repetició espaiada et sigui rellevant. Serà la versió moderna, científicament optimitzada i smart de la clàssica llibreta de vocabulari. Només així, la pràctica resultarà de veritat en aprenentatges significatius, duradors i motivadors. Ans al contrari, si et dediques a memoritzar vocabulari inconnex, sense més, corres el risc d'estar perdent (força) el temps. Pots convertir-te en un màster del Scrabble, però no podràs comunicar-te.

Quan fer servir la repetició espaiada

Hem vist que la repetició espaiada pot ser útil no només per a la memorització, si no també per a la motivació. Però, en quines situacions pot ser-te útil la repetició espaiada?

  • Començar de zero: al principi sabràs tan poc vocabulari, que se't farà quasi impossible participar en situacions comunicatives. La repetició espaiada pot ser una bona aliada per memoritzar vocabulari i arribar a un mínim crític que et permeti fer més coses. Tot i això, recorda que una de les claus de l'adquisició és maximitzar l' input comprensibledes del principi. No aprendràs de forma efectiva si només et centres en la memorització pura i dura, amb el risc de desmotivació associat.
 
  • Preparar-te per a tasques específiques: pot ser que hagis de dur a terme alguna tasca específica en anglès a la teva feina. La repetició espaiada pot ser-te útil per memoritzar ràpidament el vocabulari específic que hagis de necessita per a aquella tasca específica. 
 
  • Exàmens oficials i certificats: els exàmens oficials i certificats sovint et demanen que segueixis formats textuals preestablerts, pels que et caldran tot d'expressions fetes. Fes servir la repetició espaiada per recordar què volen dir i quan fer-les servir, depenent del tipus de text i el nivell de formalitat.
 
Això són només 3 exemples, però tots comparteixen 3 coses: llistes limitades de vocabulari i expressions, un objectiu molt clar, i que són només una part de l'aprenentatge.

Apps per a la repetició espaiada

Anki

Anki és una de les pltaformes de repetició espaiada més populars, debut a la seva flexibilitat, i molt utilitzada als experiments científics relacionats amb el tema. Funciona a totes les plataformes: Windows, Mac, Linux, iOS, Android (és codi obert), i també des de qualsevol navegador. A més, el nostre progrés se sincronitza entre totes les plataformes que fem servir. Tot i que l'app per a iOS és de pagament (27,99€), la resta d'opcions són gratuïtesSi fas servir un dispositiu iOS però no pots permetre't l'app (?), sempre pots accedir a la versió web amb el navegador.

Un dels grans avantatges d'Anki és la quantitat de formats de contingut que podem posar a les nostres targetes, des de text pla o enriquit, a àudio, vídeo o fórmules científiques. Otro punto fuerte es su gran flexibilidad. Podemos crear packs de más de 100.000 términos, modificar la visualización de las tarjetas, ajustar los patrones de repetición y hasta compartir packs de tarjetas con otros usuarios y usar los packs disponibles que otra gente haya creado.

Anki no és l'app més bonica, la que té més animacions ni la més plug-and-play de les opcions. Però sí que és una de les més completes pel que fa a la personalització, especialment si naveguem per la immensa biblioteca de paquets de targetes creats pels usuaris i els adaptem a les nostres necessitats. Si vols prendre't la repetició espaiada seriosament, i no et molesta que l'app no sigui gaire bonica, segurament Anki sigui la teva millor opció.

 

SuperMemo

SuperMemo es un portal de aprendizaje de idiomas (y otras materias) que basa su método en el repaso espaciado. Ha desarrollado su propio algoritmo, usado también en Anki. Por 9,90€ al mes, tendrás acceso a todos los cursos creats per SuperMemo i podràs crear els teus propis paquets de targetes. Pots crear un usuari gratuïtament, però tindràs un accés molt limitat als continguts de SuperMemo i tindràs límits de contingut als paquets de targetes (cursos) que creïs. 

 

Quizlet

Quizlet és una plataforma de flashcards molt coneguda. tot i que abans feien servir el sistema Quizlet learn, sense repetició espaiada, fa un temps van incorpora el seu nou sistema Long-Term Learning basat en un algoritme de repetició espaiada semblant al de SuperMemo o Anki.

Quizlet ofereix moltes opcions per a estudiants i professors, així com jocs divertits per fer el repàs una mica més interessants. Què tal una partida al clàssic Asteroids? A més de targetes, Quizlet ens permet crear diagrames i esquemes, com a complement.

 

Memrise

Memrise és un portal gratuït d'aprenentatge multiplataforma (apps i web) amb cursos de tota mena, basats en la repetició espaiada. Tot i que no ofereix la possibilitat de crear els teus propis packs de paraules, els cursos (packs de targetes) estan ben organitzats per a un ús puntual. 

De Memrise, m'agrada força la comoditat d'ús i l'honestedat amb què presenten la plataforma. A més, ofereix una possibilitat molt curiosa de crear grups d'aprenentatge amb qui compartir el nostre progrés. Tothom sap que una mica de competició sana pot ser molt motivadora.

 

 

Duolingo

Aquesta arxiconeguda app d'aprenentatge d'idiomes també fa servir el sistema de repetició espaiada per optimitzar la memorització de vocabulari. En aquest cas, només podràs seguir els cursos creats per Duolingo, pel que no tindràs cap mena de control sobre què aprens, més enllà de navegar per les diverses seccions de cada curs. El sistema d'aprenentatge de Duolingo es basa estrictament en la traducció, combinant mode escrit i oral. 

M'agrada de Duolingo, el sistema de reconeixement de veu per parlar a l'aplicació i poder practicar pronunciació i entonació. També m'agrada la seva secció per a escoles en què permet crear classes i seguir el progrés de tots els alumnes. 

No m'agrada de Duolingo, el nivell molt elemental de tots els cursos, la falta de context en el vocabulari que memoritzem i que, com moltes aplicacions, promet una mica més del que acaba donant. De seguida tindràs la sensació d'avançar poc i repetir-te massa.

Duolingo és una aplicació molt fàcil de fer servir, bonica, i amb un sistema gamificat de notificacions que pot ajudar a motivar-te a practicar. Si et planteges fer servir Duolingo per aprendre un idioma, que sigui per començar quasi des de zero (nivell molt i molt bàsic) i sempre com a complement d'una activitat comunicativa. 

 

Tiny Cards by Duolingo

Duolingo també ha creat Tiny Cards, una app amb el mateix aspecte que Duolingo, que ens permet crear les nostres pròpies targetes d'estudi. 

 

 

FluentU

FuentU es un portal de aprendizaje de idiomas automatizado que basa los ejercicios en imágenes y videos reales. FluentU puede ser útil especialmente en niveles no muy altos. Tiene mucha variedad de contenidos y modos de uso que no voy a repasar aquí. 

Pel que fa a la repetició espaiada, FluentU la inclou a la seva secció Ready for Review per a recuperar contingut que hagis vist en algun dels seus materials. FluentU és un sistema de pagament 30$ al mes, 20$ si paguem un any sencer, amb un període de prova de 14 dies.

 

Glossika

Glossika és un portal d'aprenentatge molt complet, que promet contingut personalitzat basat en el teu nivell i interèssos. A diferència d'altres cursos automatitzats, com Duolingo, Glossika promet treballar el contingtu en context, intentant emular millor un sistema d'aprenentatge comunicatiu amb la intel·ligència artificial de la seva plataforma. Per 30$ al mes, 24,99$ si paguem un any sencer, Glossika ens promet aconseguir fluidesa, vocabulari i gramàtica, practicant amb la seva IA i optimitzant el repàs amb la repetició espaiada. 

Haig de dir que encara no he pogut provar Glossika a fons. Si voleu fer-hi una volta gratuïta, no només ofereixen una setmana gratis, si no que pots cursar algunes llengües de forma gratuïta, com el català, el gaèlic (escocès), el hakka (xinès), el kurd, el manx, el hokkien taiwanès, el gal·lès, i el wu (xinès).

Altres apps populars:

 

Més apps per gestionar la repetició espaiada. T'enviaran recordatoris perquè practiquis el que vulguis, sense haver de fer targetes. Fes-los servir per aprendre coses com repertori musical, o altres temaris amb ítems menys discrets que no puguis sintetitzar en una targeteta d'estudi.

Gran part d'aquest article ha estat possible gràcies a la investigació d'Aroline Hanson i Christina Brown al seu artícle de 2019 Enhancing L2 learning through a mobile assisted spaced-repetition tool: an effective but bitter pill?  (28)

Referències

1. Roediger, H. L., & Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice in longterm retention. Trends in Cognitive Sciences, 15(1), 20–27.

2. Roediger, H. L., & Butler, A. C. (2011). The critical role of retrieval practice in longterm retention. Trends in Cognitive Sciences, 15(1), 20–27.

3. Bahrick, H. P., Bahrick, L. E., Bahrick, A. S., & Bahrick, P. E. (1993). Maintenance of foreign language vocabulary and the spacing effect. Psychological Science, 4(5), 316–321. doi:10.1111/j.1467-9280.1993.tb00571.x

4. Bloom, K. C., & Shuell, T. J. (1981). Effects of massed and distributed practice on the learning and retention of second-language vocabulary. Journal of Educational Research, 74(4), 245–248. doi:10.1080/00220671.1981.10885317

5. Ellis, N. C. (1995). The Psychology of Foreign Language Vocabulary Acquisition: Implications for CALL. International Journal on. Computer-Assisted Language Learning (CALL), 8(2-3), 103–128. doi:10.1080/0958822940080202

6. Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17(3), 249–255. doi:10.1111/ j.1467-9280.2006.01693.x

7. Leki, I., & Carson, J. (1994). Students’ perceptions of EAP writing instruction and writing needs across the disciplines. TESOL Quarterly, 28(1), 81–101. doi:10.2307/3587199

8. Meara, P. (1980). Vocabulary acquisition: A neglected aspect of language learning. Language Teaching and Teaching, 13, 221–246. doi:10.1017/S0261444800008879

9. Meara, P. (1984). The study of lexis in interlanguage. In A. Davies, C. Criper, & A. P. R. Howatt (Eds.), Interlanguage (pp. 225–235). Edinburgh, UK: Edinburgh University Press

10. Zimmerman, C. B. (1997). Historical trends in second language vocabulary instruction. In J. Coady & T. Huckin (Eds.), Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy (pp. 5–19). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

11. Dornyei, Z. (2005). € The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

12. Magogwe, J. M., & Oliver, R. (2007). The relationship between language learning strategies, proficiency, age and self-efficacy beliefs: A study of language learners in Botswana. System, 35(3), 338–352. doi:10.1016/j.system.2007.01.003

13. Oxford, R., & Nyikos, M. (1989). Variables affecting choices of language learning strategies by university students. The Modern Language Journal, 73(3), 291–300. doi: 10.1111/j.1540-4781.1989.tb06367.x

14. Yeager, D. S., Paunesku, D., Walton, G. M., & Dweck, C. S. (2013). How can we instill productive mindsets at scale? A review of the evidence and an initial R&D agenda. A White Paper prepared for the White House meeting on Excellence in Education: The Importance of Academic Mindsets. Retrieved from https://labs.la.utexas.edu/adrg/files/ 2013/12/Yeager-et-al-RD-agenda-6-10-131.pdf

15. Dweck, C. S. (2015). Growth mindset, revisited. Education Week, 35, 20–24

16. Kornell, N. (2009). Optimising learning using flashcards: Spacing is more effective than cramming. Applied Cognitive Psychology, 23(9), 1297–1317. doi:10.1002/acp.1537

17. Graham, S. J. (2004). Giving up on modern foreign languages? Students’ perceptions of learning French. The Modern Language Journal, 88(2), 171–191. doi:10.1111/j.0026- 7902.2004.00224.x

18. Horwitz, E. K. (1988). The beliefs about language learning of beginning university foreign language students. The Modern Language Journal, 72(3), 283–294. doi:10.1111/ j.1540-4781.1988.tb04190.x 

19. Horwitz, E. K. (1999). Cultural and situational influences on foreign language learners’ beliefs about language learning: a review of BALLI studies. System, 27(4), 557–579. doi:10.1016/S0346-251X(99)00050-0

20. Hsieh, P. P., & Schaller, D. L. (2008). Implications from self-efficacy and attribution theories for an understanding of undergraduate motivation in a foreign language course. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 513–532. doi:10.1016/j.cedpsych.2008.01.003

21. Mercer, S., & Ryan, S. (2010). A mindset for EFL: Learners’ beliefs about the role of natural talent. ELT Journal, 64(4), 436–444. doi:10.1093/elt/ccp083

22. Lasagabaster, D., Doiz, A., & Sierra, J. M. (2014). Introduction. In D. Lasagabaster, A. Doiz, & J. M. Sierra (eds.), Motivation and foreign language learning: From theory to practice. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins Publishing Company

23. Flege, J., Bohn, O. S., & Jang, S. (1997). The effect of experience on nonnative subjects’ production and perception of English vowels. Journal of Phonetics, 25(4), 437–470. doi:10.1006/jpho.1997.0052

24. Wang, L., & Liu, H. (2013). Syntactic variation in Chinese-English code-switching. Lingua, 123, 58–173

25. Werker, J. F. (1989). Becoming a native listener. American Scientist, 77, 54–59

26. Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. New York, NY: Routledge.

27. Seliger, H. W. (1977). Does practice make perfect?: A study of interaction patterns and L2 competence. Language Learning, 27(2), 263–278. doi:10.1111/j.1467-1770.1977. tb00122.x

28. Hanson, Aroline & Brown, Christina. (2019). Enhancing L2 learning through a mobile assisted spaced-repetition tool: an effective but bitter pill?. Computer Assisted Language Learning. 1-23. 10.1080/09588221.2018.1552975.

Coneixes el teu nivell d'anglès?

Endavant

Fes el test i descobreix-ho. Trigaràs menys de 10 minuts.
Som-hi!

Serveis

Prepara't per a la teva nova feina, per obtenir un certificat de nivell, per anar a viure a l'estranger, per preparar una prova d'accés o una entrevista, i per al que necessitis.

Descobreix tots els serveis

Language Coach és un acompanyament lingüístic integral per a qui vulgui incorporar l'aprenentatge de l'anglès al seu dia a dia, maximitzant els resultats de la teva dedicació de temps i esforç.

Descobreix tots els serveis

Uneix-te a un grup reduït de persones com tu, motivades a agafar les regnes del seu progrés i que valoren el temps que dediquen a tot allò que fan.

Descobreix tots els serveis

Comparteix

Comparteix a facebook
Comparteix a twitter
Comparteix a linkedin
Comparteix a email
Comparteix a whatsapp

Connecta amb Take it English

No et perdis cap post

take it english tom

Welcome!

Sóc en Tom, coach lingüístic i professor d'anglès des de fa 15 anys.

Aprendre un idioma és un procés apassionant, i cada millora una raó per a l'autorealització i el creixement personal. Amb Take it English, vull contribuir a un aprenentatge proactiu, independent i motivador.

Agafa les regnes, gaudeix, i Take it English.

També et pot interessar

Intercambios de idiomas

Com trobar intercanvis d'idiomes

Hi ha moltes maneres de trobar persones fantàstiques amb qui practicar idiomes. Quina sigui millor per a tu, dependrà del temps que vulguis o puguis dedicar a buscar, les ganes que tinguis de fer servir noves tecnologies o de treure la pols a les teves habilitats socials i de les teves preferències en general.

En aquest post, coneixerem pàgines i aplicacions per a intercanvis lingüístics i on trobar intercanvis a la nostra ciutat i, finalment, veure com trobar comunitats anglòfones en general, per practicar l'anglès sense la necessitat d'ensenyar nosaltres cap altre idioma.

Segueix llegint
leer en inglés

7 raons per llegir sèries de llibres en anglès

L'exposició a un idioma és clau en l'adquisició, tant de la nostra llengua materna com de segones llengües. I sí, llegir textos difícils (d'on esperem aprendre alguna cosa) de vegades pot resultar cansat, desmotivador i fins i tot tediós. Parar a consultar el diccionari cada 3 paraules no ens ajuda a gaudir de la lectura.
Però no patiu, hi ha maneres de donar la volta a la lectura en anglès! Avui us porto 7 raons per llegir sèries de llibres, i algunes recomanacions al final.

Segueix llegint
The CW - Content not available message

Com puc veure contingut d'altres països?

Sí, veure pel·lícules i series en versió original és genial per aprendre. Però de vegades hi ha vídeos, sèries i pel·lícules que estan bloquejades al nostre país.

Així que em vaig preguntar, com puc veure contingut d'altres països? Tot i que no en sóc expert techie, vaig fer una mica de recerca per ajudar amb aquest problema. Aquí van algunes solucions i trucs per treure tot el partit a les plataformes de streaming.

Segueix llegint
series para aprender inglés

Sèries per aprendre anglès segons el teu nivell

Sempre ens han dit que veure vídeos, pelis i sèries en anglès és molt bo per aprendre. Però, és veritat? Per què? Què és millor, veure pelis o sèries? Quines sèries són millors per al meu nivell? Què faig amb els subtítols?

Al nostre cervell li flipa la repetició de patrons, reconèixer coses, connectar-les. En aquest article veurem perquè veure sèries pot convertir-se en una eina especialment eficaç per aprendre anglès i com treure'ls molt més partit.

Segueix llegint