Preparació d'exàmens oficials

Prepara't per obtenir el certificat que millor s'adapti a les teves necessitats. Ja sigui per accedir a una universitat, aconseguir un visat de treball, o per tal de millorar el teu currículum, et pot caldre certificar el teu nivell d'anglès.

Continguts

Escollir un certificat d'anglès

Estudiar o viure a l'estranger

Si necessites un certificat per a alguna institució o propòsit oficial, és probable que aquesta mateixa institució et demani un certificat específic. Per exemple, mentre que les universitats dels EUA o el Canadà tendeixen a demanar una puntuació mínima a l'examen TOEFL, al Regne Unit tendeixen a demanar certificats IELTS o Cambridge. En aquests casos, la decisió ve presa prèviament. 

Requisits oficials

D'altres institucions pot ser que no demanin un certificat específic, però sí que publiquen una llista dels certificats de nivell que reconeixen. Informa't bé a la universitat o institució i assegura't que reconeixerà el certificat que obtinguis.

Currículum Vitae i altres usos

Necessites un certificat per al teu CV? Tant si és un requisit laboral com un repte personal, tens un ampli ventall d'opcions i qüestions a tenir en compte, com el preu, la modalitat presencial o online, el prestigi, la mena d'examen, les dates, etc. Compara'ls i escull el que millor s'adapti a tu.

Preparar un examen d'anglès

Cada examen té el seu truc, i els certificats d'idiomes no són l'excepció. Per a tots aquests exàmens no només cal tenir el nivell adequat, sinó també practicar per a l'examen en concret. Així, un cop creguis que tens prou nivell, com et prepararàs per a l'examen?

Parts de l'examen

La majoria d'aquests exàmens tenen diverses parts, o proves, dissenyades per mesurar el teu nivell en les diverses habilitats o competències lingüístiques: els clàssics listening, reading, speaking, writing i grammar and vocabulary. No cal que siguin 5 proves necessàriament, ja que sovint una sola prova pot combinar més d'una habilitat a avaluar. En la majoria de certificats, tot que no en tots, la gramàtica i el vocabulari s'avaluen dins la resta proves.

Tipus d'exercisis

Cada certificat és un món pel que fa als tipus d'exercicis. Que dos exàmens facin les mateixes proves, no vol dir que hagin de ser iguals. Alguns certificats et demanaran moltes respostes tipus test o respostes curtes i precises. Altres, en canvi, et demanaran que agafis apunts mentre escoltes una presentació i, després, exposis la teva opinió o en resumeixis el contingut. 

Compara els tipus de prova, i coneix els teus punts forts i dèbils. Moltes vegades entraran en joc altres habilitats, més enllà del teu nivell de llengua. Coneix-te i fes que el model d'examen treballi a favor teu.

Rúbriques de correcció

Cuando estés preparando el examen elegido, valdrá la pena echarle un vistazo a las rúbricas de corrección de las partes donde mayor subjetividad pueda haber a la hora de puntuar. Normalmente, las partes donde tengas que hablar o escribir textos.

Fixa't en què és el que consideren més important: el vocabulari, el format del text, l'absència d'errors, que intentis fer servir gramàtica complexa, etc. Coneix el teu corrector i dóna-li el que busca. Recorda que una prova de nivell no és més que una excusa per ensenyar-li a algú tot l'anglès que saps.

La preparació per objectius és un servei pensat especialment per a persones amb metes a mitjà i curt termini. Treballarem aspectes del teu anglès per a la teva nova feina, obtenir un certificat de nivell, anar a viure a l'estranger, preparar una prova d'accés o una entrevista, i per al que necessitis.

Després d'una sessió inicial per tal de conèixer el teu nivell, necessitats i interessos, fixarem objectius clars, i rebràs un pla individualitzat de preparació.

Preparate para obtener tu certificado Cambridge, IELTS, TOEFL, Oxford y otros con el servicio de preparación por objetivos de Take it English.

Per Objectius

Individual

  • 1 - 6 mesos
  • Anàlisi d'objectius
  • Pla de preparació
  • Pataforma virtual
  • Vídeo-missatges pràctica asincrònica
  • Correccions escrites i orals
  • Videoconferència feedback setmanal
  • Materials individualitzats
take it english tom

Welcome!

Sóc en Tom, coach lingüístic i professor d'anglès des de fa 15 anys.

Aprendre una llengua és un procés apassionant i, cada millora, una raó per a l'auto realització i el creixement personal. Amb Take it English, vull contrubuir a un aprenentatge proactiu, independent i motivador.

Agafa les regnes, gaudeix, i Take it English.